นกกระทา

การเลี้ยงนกกระทา ของไร่ศรีสวัสดิ์ (srisawadfarm) จังหวัดกำแพงเพชร เราเริ่มต้นด้วยการศึกษา การฟักไข่ โดยหาซื้อไข่เชื้อ มาฟักในตู้ฟักไข่ ที่ได้ทดลองทำขึ้นมาเอง โดยฟักไข่ไข่ก่อน เมื่อได้ผลดีในการฟักไข่ไก่ แล้วจึงนำไข่นกระทา มาทำการฟัก เพื่อศึกษาแนวทาง การฟักไข่ การอนุบาล การเลี้ยงจนถึงระยะไข่ และระยะนกเนื้อ จนได้กลุ่มพ่อพันธ์แม่พันธ์เริ่มต้น

การฟักไข่ด้วยตนเอง จากกลุ่มพ่อพันธ์แม่พันธ์นกกระทา แล้วนำใข่ที่ได้จากรุ่นใหม่มาทำการฟักเพื่อเพิ่มจำนวน